Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนดัน “สามเณรช่อสะอาด” เรียนอินเตอร์ มจร.

แผนดัน “สามเณรช่อสะอาด” เรียนอินเตอร์ มจร.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชา ผอ.หลั […]
โครงการอบรมสัมมนา “TRAIN THE TRAINER คณาจารย์ผู้สอนด้านบริหารธุรกิจและการตลาดในยุค 4.0”

โครงการอบรมสัมมนา “TRAIN THE TRAINER คณาจารย์ผู้สอนด้านบริหารธุรกิจและการตลาดในยุค 4.0”

โครงการอบรมสัมมนา “Train the Trainer คณาจารย์ผู้สอนด้าน […]
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ภาค ค ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ภาค ค ประจำปี 2561

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]