แผนดัน “สามเณรช่อสะอาด” เรียนอินเตอร์ มจร.


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชา ผอ.หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาสันติศึกษา และ ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อนสันติภาพ กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพร่วมกันจัดบรรพชาสามเณรช่อสะอาดเย็นยิ้ม รุ่นที่ 3 วันที่ 1 – 15 เม.ย. ที่บ้านท่าคอยนาง จ.ศรีสะเกษ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้รู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีชีวิตที่สะอาด ทั้งกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ โดยมีเยาวชนเข้าบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 88 รูป และจะออกจาริกเดินธรรมยาตราเพื่อสันติภาพ หรือเดินธุดงค์ในเขตตำบลตูมสวาย อ.ปรางค์กู่ ด้วย

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา พบว่า มีสามเณรที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วไม่ลาสิกขาออกไป แต่ตัดสินใจบวชเรียนบาลีต่อจนจบเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยคแล้ว 4 รูป ได้ ป.ธ. 1 – 2 จำนวน 7 รูป โดยทางโครงการจะสนับสนุนให้สามเณรที่จบ ป.ธ. 3 ประโยคแล้วเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา หลักสูตรอินเตอร์ ที่วิทยาลัยพระพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติได้ ทั้งนี้ เชื่อว่าภายใน 10 ปี จะมีสามเณรที่เกิดจากโครงการนี้เรียนจบปริญญาเอกแล้วออกมาทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาในระดับชุมชน และเวทีระดับนานาชาติต่อไป

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *