ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ภาค ค ประจำปี 2561


ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 และมีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุผู้ทีสอบผ่านเข้ารับราชการเมื่อช่วงวันที่ 18  – 19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น มีผู้ที่สามารถสอบผ่านภาค ก และ ภาค ข จำนวน 23  คน ซึ่งประกอบไปด้วย
กศจ.ชัยภูมิ จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย และ 2. นางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง
กศจ.สระบุรี จำนวน 2 คน คือ 1. นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก และ 2. นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต
กศจ.ขอนแก่น จำนวน 1 คน คือ นางสาวอัญชลีพร สิมศิริวัฒน์
กศจ.สมุทรปรากร จำนวน 3 คน คือ 1.นางสาวพรทิทย์ ทองน้อย 2.นางสาวธวัลรัตน์ สำราญรื่น และ 3. นายอุทิศ คงวงษ์
กศจ.ปราจีนบุรี จำนวน 1 คน คือ นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ
กศจ.ปทุมธานี จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาวศิรินทร์กาญจน์ เทพมาลี และ 2.นางสาววรรณนภา ภูแข่งหมอก
กศจ.นนทบุรี จำนวน 1 คน คือ นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ
กศจ.นครรราชสีมา จำนวน 10 คน  คือ 1. ว่าที่ร้อยตรี อนุชา อาจโยธา 2. นายขวัญชัย คุ้มวงษา 3. นายสัตยา แก้วคำหอม 4. นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ 5. นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา 6. นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง 7. นางสาวฟาลิฎา ทองมี 8. นายพีรพล เจริญกุล  9. นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม และ 10. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์
กศจ.หนองบัวลำภู จำนวน 1 คน คือ นายธนวัฒน์ ดงชมภู
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สามารถสอบผ่านภาค ก และ ภาค ข มีชื่อเพื่อสอบสัมภาษณ์ภาค ค ต่อไป

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *